Et energimærke er en rapport der beskriver ejendommens energimæssige tilstand samt stiller forslag til forbedring til tilstanden. Energimærkningen har til formål at synliggøre ejendommens energiforbrug samt at fremkomme med forslag til energibesparende foranstaltninger. Energimærkningen udarbejdes på baggrund af en registrering af ejendommens konstruktioner og en komplet opmåling af ejendommen. Energimærkningen er gyldigt i 10 år. Med gyldighed pr. 26. oktober 2010 stilles der ikke længere krav til energimærkning af fritidshuse, såfremt disse ikke anvendes til helårsbeboelse. Energimærkningen er lovpligtigt inden annoncering af ejendommen til salg da energimærkningen skal fremgå i salgsannoncen. Vi tilbyder en rigtig attraktiv pris på et energimærke men anbefaler dog udarbejdelsen af en Dobbeltrapport