Eleftersyn er en del af huseftersynsordningen, hvis hovedformål er at beskytte køber og sælger mod problemer med mangler ved fast ejendom i forbindelse med køb og salg. Huseftersynet indeholder både en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport. Disse to rapporter danner grundlag for et tilbud om ejerskifteforsikring. Sælger kan nemlig blive fritaget fra sit 10-årige ansvar, hvis han fremviser følgende: - en tilstandsrapport - en elinstallationsrapport - et tilbud om ejerskifteforsikring - et tilbud om, at sælger betaler halvdelen af forsikringspræmien, før køber underskriver købsaftalen. Ejerskifteforsikringen vil beskytte køber mod de eventuelle fejl og mangler, der ikke er nævnt i rapporterne